Cheers
Cenly Vietnam
Written 1 brief
live hanoi

0 views

0 comments


Asia > Vietnam > Ha Noi > Useful Info
Submitted on Mar 24, 2021 Useful Info

Công ty TNHH Cenly Organic

https://cenlyvietnam.vn/ - Công ty TNHH Cenly Organic “Kinh doanh bằng tâm và phục vụ khách hàng với cả tấm lòng” chính là kim chỉ nam đưa Cenly organic đến sự thành công như ngày hôm nay. Cenly đang và sẽ còn cố gắng hơn nữa trong việc cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ để đứng vững hơn nữa trong tâm trí khách hàng.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Cenly Organic

Địa chỉ: Số 35 ngõ 1 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0978612631

Email: info@cenlyvietnam.com.vn

Website: https://cenlyvietnam.vn/

Google Map: https://goo.gl/maps/5i86B4HW8u2no9cEA