Cheers
thangviblog

Travelled to 1 country / region

Written 1 brief
10

0 views

0 comments


Asia > Hong Kong S.A.R. > Việt Nam > Useful Info
Submitted on Jul 30, 2021 Useful Info

thangviblog

Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ.


Website: https://thangvi.com


https://speakerdeck.com/thangvibloghttps://www.plimbi.com/author/45049/thangvibloghttps://www.fimfiction.net/user/446855/thangvibloghttps://www.woddal.com/thangvibloghttps://www.weddingbee.com/members/thangviblog/https://muckrack.com/thangvi-blog